Co oferujemy?

indywidualny plan działania

grupowe poradnictwo zawodowe

pośrednictwo pracy

szkolenie zawodowe i egzamin

płatny 6 miesięczny staż zawodowy

O Projekcie

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie jednego z powiatów: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, Krosno, brzozowski, przemyski, Przemyśl, jasielski, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, które spełniają poniższe kryteria:

osoby w wieku 30 lat i więcej

osoby pozostające poza rynkiem pracy

rolnicy i członkowie ich rodzin